Σταυροί

Σταυροί που ξεχωρίζουν για την αισθητική και τη σχεδίασή τους

st1

ST1: K22 Yellow gold handmade cross with emerald and rubies

st2

ST2: K18 Yellow gold cross with emeralds and brilliants 

st3

ST3: K18 Yellow Gold Cross

st2

ST4: K18 Yellow Gold Talisman

TZABAZIS XRYSOS COLLECTION